Karta över Åstad by uppgjord vid laga skifte år 1830.
De gamla gårdarna i byn ligger i två grupper, norra och södra gårdarna. Lägg märke till att järnvägen är
svagt markerad. Den var inte påtänkt 1830 men man kladdade troligtvis på den gamla kartan i slutet på
1800-talet när järnvägen planerades.

Bilden är en (tyvärr dålig) kopia av ett avsnitt av en större karta inköpt på Lantmäteriet i Kalmar

Jämför med ett flygfoto nedan över Åstad i våra dagar. Grupperingen av norra och södra gårdarna syns
tydligt än i dag.

Bilden är en kopia av en utskrift gjord på www.eniro.se

Tillbaka

© 2010 Uno Webverkstad

¤ Karta över Åstad år 1830 ¤