Följande bilder togs vid en flygtur över Öland i juli 2011.

© 2010 Uno Webverkstad

¤ Flygfoto över Åstad ¤      
Nästan hela byn på detta foto som är taget från väster. Långlöts kyrkväg korsar det som en gång var
järnvägens banvall som syns horisontellt i bilden.

Bilden är tagen från norr. Före detta banvallen sträcker sig i sydlig riktning mot Björkerum.