Hus i Åstad   

Åstadbor, sockenbor och utsocknes.

Välkommen till en presentation av boställen i byn Åstad, Långlöts socken.
I Åstad finns 27 gårdar eller hus vars historia vi försöker klarlägga.
Det gamla Åstad, med anor från 1500-talet, bestod i huvudsak av två klungor med gårdar, den norra och den södra, vilket framgår av den gamla kartan från 1830 som kan tolkas med viss möda.
De flesta av boningshusen från den tiden finns inte idag. De är ersatta av hus från framförallt tidigt 1900-tal. De senare husen är emellertid byggda på ungefär samma platser som de gamla.
Se även historia om Åstads gårdar i ett utdrag ur Långlöts sockenbok !
(Sockenboken är utgiven av Långlöts Hembygdsförening)
.

Förutom nuvarande boende har vi försökt ange dem som tidigare bodde i husen
. Tyvärr är många av de uppgifter vi samlat in, osäkra eller ofullständiga. Är det någon som kan bidra med kunskap är vi tacksamma.
Likaså är det någon som har gamla foton med Åstad-motiv liggande hemma i byrålådorna ? Meddela gärna oss i så fall. Vi vore tacksamma om vi kunde få låna bilderna ett litet tag för att kopiera (skanna) och sedan lägga in på hemsidan.

Elisabet Grahn       e-mail: elisabet.grahn@telia.com
Gösta Jansson
          e-mail: gosta.jansson@telia.com

 

Flygfoto över delar av Åstad. Här syns bl.a. landsvägen mot Långlöt  och i förgrunden banvallen.
Foto: Gun Nilsson (i litet sportflygplan över Öland)

Flygfoto på lägre höjd över delar av Åstad. Här syns banvallen och Björkerums-korsningen.
Foto: Gun Nilsson (i litet sportflygplan över Öland)

© 2007 Uno Webverkstad