Mitt på Öland, där mittlandskogen öppnar sig mot
öster, ligger byn Åstad.  
Åstad med anor från medeltiden tillhör Långlöts
socken, Borgholms kommun. Byn har i senare
historisk tid ett förflutet förknippat med Ölands
Järnväg. Idag stannar inga tåg vid stationen i
Åstad men mycket finns kvar från gamla tider.
Nyheter:
- "Hus i Åstad" uppdaterat. 


© 2012 Uno Webverkstad

¤ Välkommen ¤