Idag landsväg, igår järnvägsbank. Godsmagasinet till
vänster. Stationen ligger till höger utanför bild.
I fonden syns f.d. affären. Banvallen fortsätter
norrut tätt intill affären.
Godsmagasinet. 
Läs mer om godsmagasinet !
Lägg märke till den väl bevarade stationsskylten
med avstånd till Borgholm och Ottenby
Långlöts järnvägsstation i Åstad.
I byggnaden fanns ett övernattningsrum för järn-
vägens personal och resandetoaletter (utedass).
Du som är intresserade av BBJ:s, SÖJ:s och ÖJ:s historia, besök Öj, Ölands järnväg 
av Rolf Steen.
Varför inte också besöka Borgholms stadsmuseum !
I järnvägsrummet på Borgholms stadsmuseum finns många föremål bevarade från järnvägstiden på 
Öland.

© 2010 Uno Webverkstad

¤ Järnvägen ¤      

Detaljer från stationshusets interiör !

Biljettluckan sedd från expeditionen.

Stationshuset renoveras och byggs till under 2011 för att bli ett permanentboende. Den ursprungliga exteriören kommer att bevaras och i möjligaste mån även interiören.  Följ bygget här !

Panelen med strömbrytare användes för att tända belysning på perrong, väntsal, gods-magasin mm.

Gamla ilgodsetiketter sitter fastklistrade på väggen i ett förrådsrum.