I Åstad by finns en gammal smedja. Den ligger ca. 100 meter väster om "Torget" i Åstad.
Enligt hörsägen var det Johan Alfred Lindahl som byggde smedjan, vilket i så fall skulle vara under
slutet av 1800-talet eller i början av 1900-talet.  Man kan också tänka sig att det var en gemensam
insats av hela byn på samma sätt som i många andra byar.
Smedjan har använts som lagringsplats för jordbruksredskap och andra ting under flera årtionden.
Förhoppningsvis kommer smedjan att renoveras så småningom. För att se hur det ser ut i smedjan idag,
se Mikael Lindahls bilder.  

© 2010 Uno Webverkstad

¤ Smedjan ¤