¤ Torget ¤

Vid de norra gårdarna i Åstad finns en öppen plats som kallas "Torget". Den utgorde för några hundra år
sedan en vägkorsning mellan den gamla landsvägen från Långlöt i öster mot Ismantorp i väster och den
mindre väg som troligen gick till Runsberga i norr. Runsbergavägen finns inte kvar i sin helhet men spår
i naturen avslöjar sträckningen, se satellitbild nedan.

Enligt hörsägen så var "Torget" en mötesplats för befolkningen i de tre byarna och här idkades troligen
handel.

På denna bild från 60-talet syns "Torget" till höger. Bysmedjan skymtar till vänster med ljust tak.

Flygbilden visar "Torget" från luften.

Satellitbild över Åstad med "Torget" längst ned till vänster och vägens sträckning (rödmarkerad) mot
Runsberga i Gärdslösa socken.

© 2010 Uno Webverkstad